Grand Prix of Germany

BT SPORT2  FOX SPORT 2

French Grand Prix

ESPN 2  FOX SPORT

UFC Fight Night - Jung v Ige

BT SPORT

************************************************

19.06

Spain v Poland

SPORTTV BEIN MAX4 FR  TELECINCO

ABC USA

20.06

Italy v Wales

ESPN 2   BEIN MAX 5 FR SPORTTV

CUATRO

Switzerland v Turkey

ESPN  BEIN MAX5 FR

21.06

North Macedonia v Netherlands

ESPN BEIN MAX5 FR  SPORTTV

Ukraine v Austria

ESPN 2 CUATRO  SPORTTV 2

Finland v Belgium

ESPN 2  SPORTTV2

Russia v Denmark

ESPN  SPORTTV

Uruguay v Chile

SPORTTV2

Colombia v Peru

SPORTTV2

22.06
 
Argentina v Paraguay

SPORTTV2

Czech Republic v England

ESPN  BEIN MAX4 FR  ESPN 2  SPORTTV

Croatia v Scotland

ESPN 2  ESPN

23.06

Slovakia v Spain

ESPN SPORTTV BEIN MAX4 FR

Sweden v Poland

ESPN 2 SPORTTV2 BEIN MAX5 FR

Germany v Hungary

ESPN 2 SPORTTV2

Portugal v France

ESPN  TF1 FR  SPORTTV

Ecuador v Peru

Brazil v Colombia